โทร: 053 128 041, 083 580 6181

ข้อมูลข่าวสาร

  • โคงการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการฯ

    ศูนย์บริการคนพิการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ได้จัดทำโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการทางสติปัญญาในพื้.. อ่านต่อ>>

  • ถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชการที่ 9

    ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จ.เชียงใหม่ ได้นำครอบครัวคนพิการทางสติปัญญา ถวายดอกไม้จันทร์พระราชพิ.. อ่านต่อ>>

  • ประชุมเตรียมความพร้อมงานเดิมเพื่อผู้ป่วย-คนพิการทางจิตครั้งที่ 16

    กรรมการสมาคมสานสัมพันธ์และคณะทำงานประชุมเตรียมงานเดินเพื่อผู้ป่วย-คนพิการทางจิตครั้งที่ 16 ในเดือนมก.. อ่านต่อ>>

กิจกรรม