โทร: 053 128 041, 083 580 6181

ข้อมูลข่าวสาร

  • กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 สมิหลาเกมส์ (ครั้งที่ 1)

      สรุปเหรียญรางวัลในกีฬาประเภทต่างๆ ดังนี้ เหรียญทอง ประเภทกีฬา “เซปักตะกร้อชาย ทีมเด.. อ่านต่อ>>

  • เข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมจัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนหูหนวก

    กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ในนามองค์กรผ่านมาตรฐานองค์กรคนพิการของ จ.เชียงใหม่ ร่วมอบร.. อ่านต่อ>>

  • การตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ครั้งที่ 3

    กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่รับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ครั้งท่ี 3 ปี 2.. อ่านต่อ>>

กิจกรรม