โทร: 053 128 041, 083 580 6181

ข้อมูลข่าวสาร

  • โครงการเครือข่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพฯ

    ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการเครือข่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก.. อ่านต่อ>>

  • โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชมรมผู้ปกครองฯ

    ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.สำราญ ขันสำโรง ประธาน และ ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน ร.. อ่านต่อ>>

  • กิจกรรมผ่อนคลายกับสมาชิกเครือข่ายสมาคมสานสัมพันธ์

    เข้าร่วมกิจกรรมผ่อนคลาย ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐  สมาชิกเครือข่ายสมาคมสานสัมพันธ์  ได้ทำกิ.. อ่านต่อ>>

กิจกรรม