โทร: 053 128 041, 083 580 6181

ข้อมูลข่าวสาร

  • ประชุมเตรียมความพร้อมวันงานคนพิการสากล ปี2560

    เมื่อวันที่ 10 พฤศจิการยน 2560 คณะกรรมการสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ พมจ.เชียงใหม่ เ.. อ่านต่อ>>

  • โครงการเครือข่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพฯ

    ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการเครือข่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก.. อ่านต่อ>>

  • โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชมรมผู้ปกครองฯ

    ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.สำราญ ขันสำโรง ประธาน และ ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน ร.. อ่านต่อ>>

กิจกรรม